Jakość w branży motoryzacyjnej to bardzo ważna sprawa. Każdy etap projektowania, produkcji, dystrybucji, a także serwisowania pojazdów powinien być szczególnie nadzorowany i przebiegać zgodnie z obowiązującymi normami. Najbardziej znanym systemem dotyczącym jakości jest norma ISO 9001. Dzięki jej wdrożeniu firmy działają efektywniej i  sprawniej osiągają wyznaczone cele jakościowe.

Branżowa norma dotycząca jakości

W branży motoryzacyjnej sam System Zarządzania Jakością jest bardzo ważny, jednak nie wystarczający ze względu na mało specyficzne wymagania. Aby w pełni zadbać o jakość w przedsiębiorstwie zajmującym się motoryzacją konieczne jest także wdrożenie IATF 16949. Jest to specyfikacja techniczna, która stanowi uzupełnienie dla SZJ. Zawarte w niej zasady stanowią odzwierciedlenie wymogów, które wcześniej opisywały krajowe wymogi dla rynku motoryzacyjnego. IATF 16949 ujednolica zasady dla wszystkich państw, dzięki czemu wystarczy spełniać jedynie wymogi tej normy, aby móc współpracować z markami samochodów z całego świata. Warto wiedzieć, że wcześniej zasady te funkcjonowały pod nazwą ISO TS. Obecnie po aktualizacji poza pewnymi zmianami wewnątrz dokumentu pojawiła się też nowa nazwa. W związku z aktualizacją także wszyscy specjaliści zajmujący się tym systemem zyskali nowe nazwy swoich stanowisk np. pełnomocnik ds ISO TS stał się pełnomocnikiem IATF 16949. Dodam, że podobnie jak w przypadku ISO 9001 osoba ta zajmuje się wdrażaniem oraz utrzymywaniem zasad zawartych w normie. Pełnomocnik IATF 16949 jest też łącznikiem pomiędzy firmą a jednostką certyfikującą. Aby dobrze wykonywać zadania na tym stanowisku należy wziąć udział w odpowiednim szkoleniu: https://szkolenia.bureauveritas.pl/q03-pelnomocnik-ds-iatf-169492016/

Wymagania szczegółowe

Mimo, że IATF 16949 jest normą obowiązującą na całym świecie, to jednak niektóre marki stawiają jeszcze swoje dodatkowe wymagania dotyczące jakości. Trzeba przyznać, że przedsiębiorstwa, które chcą współpracować z różnymi markami pojazdów będą też zobowiązane do dostosowania się w pewnym zakresie ściśle do indywidualnych wytycznych danej firmy.